Akrylany/C10-30 Alkylakrylan Krospolimery

Ten polimer jest środkiem żelującym. Zapewnia konsystencję produktu.