Nota prawna

Nota prawna

NAOS
SAS z kapitałem w wysokości 43 474 650 €,
Mający swoją siedzibę główną w 355 rue Pierre-Simon Laplace - 13290 Aix-en-Provence - Francja
Zarejestrowany w Aix-en-Provence RCS pod numerem 535 236 418
Tel.: +33 (0) 4.42.16.30.60

 

Witryna hostowana przez:
Novius,
SAS z kapitałem zakładowym w wysokości 102 750 €
Zarejestrowany w RCS w Lyonie pod numerem 443 207 154
Siedziba główna: 55 Avenue Galline - 69100 Villeurbanne - Francja

Strona internetowa zaprojektowana i rozwijana przez: Agencję Novius

Prywatność / prawa autorskie

 • Marki i logo opisywane na tej stronie są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez firmę NAOSlub przez powiązane osoby trzecie. Żadna licencja lub prawo użytkowania nie zostanie przyznane dla żadnej z wyżej wymienionych marek lub logo, które są opisywane na stronie, które nie mogą zatem być używane bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia od właściciela.
   
 • Reprodukcja któregokolwiek z dokumentów opublikowanych na tej stronie jest dopuszczona wyłącznie dla celów informacyjnych i wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie inne wykorzystanie tych reprodukcji, a zwłaszcza stosowanie do celów komercyjnych jest wyraźnie zabronione, chyba że spółka NAOS wydała na to wcześniejsze pisemne upoważnienie.
   
 • Spółka NAOS zastrzega sobie prawo do legalnego egzekwowania wszelkich naruszeń swoich praw własności intelektualnej, w tym postępowania prokuratorskiego.

 

Odpowiedzialność

 • Wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny są dostarczane wyłącznie do celów informacyjnych. Żadna gwarancja ani zapewnienie jakiekolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, nie ma miejsca w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka NAOS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu do lub korzystania ze strony, w tym jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika lub każdą inną własność.
   
 • Spółka NAOS nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia, błędy lub pominięcia występujące na tej stronie. Zdjęcia produktów NAOS pokazanych na tej stronie są niewiążące. Żadna gwarancja nie jest udzielona co do dokładności, niezawodności lub kompletności informacji udostępnionych na stronie internetowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z takich informacji.
   
 • Firma NAOS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie i niezależnie od przyczyn, pochodzenia, charakteru lub konsekwencji, które mogą wynikać z dostępu przez jakąkolwiek osobę do witryny lub z niemożliwości dostępu do strony przez jakąkolwiek osobę, lub korzystanie z witryny i / lub wiarygodności przypisanej do jakiejkolwiek informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z tej ostatniej.
   
 • Użytkownik zgadza się nie przekazywać żadnych informacji za pośrednictwem tej witryny, która może spowodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej, a zatem zgadza się nie ujawniać nielegalnych informacji, informacji, które mogłyby podważyć porządek publiczny lub informacji zniesławiających za pośrednictwem tej strony.
   
 • Spółka NAOS nie ma kontroli nad stronami zewnętrznymi połączonymi przez hiperłącze z obecną stroną, a zatem odmawia wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do ich treści. Te linki do innych witryn w żaden sposób nie stanowią w żadnych okolicznościach, potwierdzenia zaangażowania lub powiązania między Spółką NAOS a tymi stronami, które podlegają własnym warunkom użytkowania i politykom prywatności. Ponadto żadna osoba fizyczna lub prawna nie jest upoważniona do ustanowienia linku prowadzącego do witryny bez wyraźnej zgody Spółki NAOS.

 

Ochrona danych

Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. i nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. wszyscy użytkownicy, którzy zostawili swoje dane kontaktowe lub inne dane osobowe na tej stronie, mają prawo dostępu, poprawiania, dodawania lub usuwania ich danych osobowych, wysyłając żądanie na następujący adres: NAOS, Obsługa Komunikacji, 355, Rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix-En-Provence lub przez e-mail na  communication@naos.com

Spółka NAOS zastrzega sobie prawo, z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania, do modyfikowania, anulowania, zawieszenia lub przerwania dostępu, w całości lub w części, do Strony, w tym w szczególności jej zawartości, funkcji lub godzin dostępności bez powiadomienia i bez możliwości do ponoszenia odpowiedzialności za możliwe konsekwencje tych modyfikacji.
 

 • Te ogłoszenia prawne podlegają prawu francuskiemu, a wszelkie spory są skierowane do właściwych sądów Aix-en-Provence (Francja).

 • W celu zgłoszenia swoich komentarzy i sugestii odnośnie strony internetowej, prosimy o skontaktowanie się z nami na communication@naos.com.

 • NAOS France informuje o tym, że dane mogą podlegać zautomatyzowanym przetwarzaniu, które ma za cel spełnienie Twojej prośby. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom z Grupy NAOS i firmom, które zajmują się procesowaniem danych, w celu opisanym powyżej. Twoje dane będą przechowywane przez 3 lata od daty ich zebrania lub od daty ostatniego kontaktu od Ciebie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usuwania, prawo do ograniczenie przetwarzania i prawo do sprzeciwu w stosunku do danych dotyczących Ciebie. Możesz skorzystać z tych praw lub poprosić o więcej informacji, wysyłając nam e-mail na adres  communication@naos.com lub pisząc na: 355 rue Pierre-Simon Laplace - 13290 Aix-en-Provence - Francja