Cyclodextrin

Ta pochodna skrobi służy do homogenizacji i stabilizacji produktu.