Glukozyd Decylowy

Ta pochodna cukru i alkoholu tłuszczowego jest środkiem stabilizującym. Przyczynia się do jednorodności lub stabilności tekstury produktu.