Dekstran

Ta makrocząsteczka cukru zapewnia jednorodność lu stabilność produktu.