Disodium Adenosine Triphosphate

Ten nukleotyd lub ATP naturalnie występuje w skórze.
Odgrywa kluczową rolę w metabolizmie komórkowym, pomaga zapewnić skórze energię i witalność.