Ektoina

Aminokwas ten jest używany ze względu na jego zdolność do ochrony komórek przed stresem zewnętrznym.