Metoksykrylen Etyloheksylu

Ta aromatyczna pochodna jest środkiem stabilizującym. Chroni produkt przed światłem.