Galactoarabinan

Ta makrocząsteczka cukru działa nawilżająco. Zwiększa zawartość wody w powierzchniowych warstwach skóry.