Hexylene Glycol

Poliol ten służy do stabilizacji produktu lub ujednolicenia jego tekstury.