Polyquaternium-51

Ten czwartorzędowy związek amonowy ma działanie nawilżające. Zwiększa zawartość wody w powierzchniowych wartwach skóry.