Polisorbat 80

Ta pochodna kwasu tłuszczowego i sorbitanu jest emulgatorem i stabilizatorem. Umożliwia tworzenie i stabilizację emulsji oraz przyczynia się do jednorodności lub stabilności produktu.