Akrylan Sodu / Kopolimer Akryloildimetylu Taurianu Sodu

Ten akrylowy polimer jest środkiem żelującym. Zapewnia produktowi konsystencję.