Anizat Sodu

Ta pochodna kwasu anyżowego przyczynia się do jednorodności lub stabilności produktu.