Dehydrooctan Sodu

Ta pochodna kwasu dehydrooctowego jest związkiem konserwującym. Chroni produkt przed skażeniem mikrobiologicznym przez cały okres użytkowania.