Lewulinan Sodu

Ta pochodna kwasu lewulinowego stabilizuje produkt i przyczynia się do jego jednorodności.