Poliakrylan Sodu

Ten akrylowy polimer jest środkiem żelującym, który zapewnia konsystencję tekstury produktu.