Seskwioleinian Sorbitanu

Ten sorbitan i ester kwasów tłuszczowych umożliwia formowanie i stabilizację konsystencji produktu.