Fosforan Trójlaurylu Etylowanego-4

Ta pochodna alkoholu tłuszczowego umożliwia tworzenie i stabilizację emulsji.