Triizopropanoloamina

Ta pochodna aminowa stabilizuje pH produktu.